2010/12/20

"This image or video violated our terms of use"

Det är dagar som idag då jag inte tycker om photobucket...de borde ändra om deras terms of use.

thingthingthingthing

No comments: